پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تلاش جالب این دختر برای دست آموز کردن روباه ها (عکس)

تلاش جالب این دختر برای دست آموز کردن روباه ها (عکس)
خانم "ایرنا مخمدشین" یک پژوهشگر روس 22 ساله است که سعی در دست آموز کردن دو روباه ماده با نامهای "آنا" و "الما" دارد.به گزارش پارس ناز او در حال تحقیق برای شباهت رفتار این حیوانات و اجدادشان در طول حضور در کنار انسانها میباشد.او به روباههای جوان آموزش میدهد که همانند سگها رفتار کنند ، این در حالی است که گفته میشود روباه ها هرگز دست آموز نمی شوند.
 
 
روباه هایی که در حال آموزش توسط این خانم هستند تا کنون پیشرفت زیادی داشته اند و معنای کلماتی مثل "نشستن" ، "ایستادن"، " دراز کشیدن" و نامشان را میفهمند و درست همانند سگهای دست آموز رفتار میکنند. آنها همه دستورات مربی شان را به خوبی اجرا میکنند.او میگوید اولین قدم، نزدیک شدن به این حیوان است .
 
 
او برنامه ای سه هفته ای برای این حیوانات در نظر گرفته است و هر روز 15 دقیقه به هرکدام از آنها آموزش میدهد.وی امیدوار است بتواند در روند دست آموز کردن آنها موفق باشد.او میگوید رابطه نزدیکی از نظر روانی با این حیوانات برقرار کرده است و میگوید از نظر رفتاری این حیوان رفتاری بین سگ و گربه دارد.