پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اتفاقی جالب و حیرت انگیز در مترو لندن (عکس)

اتفاقی جالب و حیرت انگیز در مترو لندن (عکس)
حضور یک سگ در یکی از ایستگاه های مترو لندن مسافران را حیرت زده کرد.به گزارش پارس ناز این سگ که به تنهایی به مترو آمده بود همانند مسافران دیگر در صف بلیط ایستاد و با گذشتن از موانع از پله ها پایین رفت و سوار قطار شد. او حتی روی صندلی نشست تا کارهای خارق العاده خود را تکمیل کند.با اینکه این اتفاق در ساعت پر ازدحام ایستگاه کوکفوسترز لندن  رخ داد خوشبختانه کارکنان مترو قبل از اینکه قطار ایستگاه را ترک کند توانستند این سگ را پیدا کنند و تا پیدا شدن صاحب آن از گم شدنش جلوگیری کنند.