پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر دختری بدون پا

تصاویر دختری بدون پا

تصاویر دختری بدون پا,دو سال قبل دختر هفت ساله به نام رز دیویس مجبور شد که پاهایش را قطع کند. پاهای او که بطور مادرزادی دچار اشکالات ژنتیکی بود نهایتا با پیشنهاد پزشکان از بدنش جدا شد. او اینک دیگر پا ندارد ولی با اسکیت برد خود از دوستانش سریعتر به مدرسه میرسد.

تصاویر دختری بدون پا

تصاویر دختری بدون پا

تصاویر دختری بدون پا

تصاویر دختری بدون پا

تصاویر دختری بدون پا