پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

سریال خاک و نمک در ژانر ملودرام سیاسی تولید شده و داستان سریال خاک نمک مربوط به وقایع جنگ در جنوب لبنان و مقاونت و مبارزه مردم لبنان علیه صهیونیست هاست . و بازیگرانی لبنانی و سوری از جمله مهدی فخرالدین و عمار شلق در آن بازی می کنند.  پارس ناز : نام اصلی سریال خاک و نمک به زبان عربی “ملح التراب” است . سریال خاک و نمک در ۳۰ قسمت و به کارگردانی ایاد نحاس است و محصول سال ۲۰۱۴ لبنان است. 

 

عکس بازیگران سریال خاک و نمک

سریال تلویزیونی خاک و نمک (ملح التراب) که علاوه بر المنار از شبکه های دیگر ماهواره ای در جهان عرب پخش شده، توسط مرکز بین المللی تولید بیروت ساخته شده و در آن چهره ای دیگر از مقاومت در لبنان به تصویر کشیده شده است.

زمان پخش سریال خاک و نمک

زمان پخش سریال خاک و نمک ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه عصر اعلام شده است. همچنین می توانید تکرار سریال خاک نمک را در ساعت  ۱۲:۳۰ دقیقه هر شب و ۱۱ صبح روز بعد نیز تماشا کنید.

 

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

 بازیگران سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

 تصاویر سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

 بازیگران سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

 عکس های سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

 عکس بازیگران سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

سریال لبنانی خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

داستان سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

تصاویر جدید سریال خاک و نمک

تصاویر سریال خاک و نمک و زمان پخش

 سریال خاک و نمک