پارس ناز پورتال

روف گاردن

قاصدک 24

تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94
ستاره ی جشن سنتی اورنام در هند
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

تمرین آمادگی فضا نوردان برای ماموریت فضایی- پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

مراسم آیینی سالانه اعضای جنبش “برادری سفید جهانی” بر فراز کوه ریلا در بلغارستان
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

گشت زنی «ولادیمیر پوتین» در اعماق دریای سیاه به منظور اکتشاف کشتی های غرق شده
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

طرح موج پیکسل یکی از بهترین های جشنواره ی شب سنگاپور
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

الله آباد هند
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

ترن هوایی وحشتناک ووهوی چین با ارتفاع 1.060 متری
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

عملیات آموزشی دفاع نظامی در ژاپن
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

نقاشی صورت مردی برای نمایش شبه در روستا در بالی – اندونزی
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز -جمعه 30 مرداد 94

منظره ای زیبا در یورک کانتی، آمریکا