پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین
تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین پارس ناز : همان طور که چین به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان است در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین آلوده کننده جهان نیز هست. یکی از این آلودگی ها جلبک های سبز هستند که بر روی دریا در حال رشدند و مردم سعی می کنند در آنها شنا کنند.
 
 
تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین
تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین
تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین
تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین

تفریح و شنا در سواحل و دریای جلبکی چین