پارس ناز پورتال

قاصدک 24

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس,همیشه این ما انسان ها نیستیم که به فکر انتقام گرفتن هستیم و این حس انتقام گیری گاهی در حیوانات هم بروز می کند و از کسی که به حق آنها تجاوز کند در موقع مناسب انتقام خواهند گرفت

 

که ما در این مطلب به یک نمونه جالب آن اشاره خواهیم کرد. مرد چینی هنگام ورود به پارکیگ با سگ ولگردی مواجه شد که در پارکینگ خوابیده است و این مد چینی با لگد این سگ ولگرد را بیرون کرد.

 

سگ بعد از چند ساعتی با دوستان خود برگشت و ماشین مرد چینی را با دندان هایشان خراب کردند و به خوبی انتقام خود را از این مرد چینی گرفتند. شما در ادامه تصاویر این انتقام گیری به روش سگی را مشاهده می کنید

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس

انتقام گرفتن به روش سگی +عکس