پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

مراسم عجیب و چندش آور خوردن سگ در چین + عکس

مراسم عجیب و چندش آور خوردن سگ در چین + عکس

مراسم عجیب و چندش آور خوردن سگ در چین ، سکنه و مردم محلی چین مراسم سگ خوری بخاطر ترس از تظاهرات زودتر از سال های دیگه شروع کرده اند و در حال کشتن پوست کندن پختن و خوردن سگ ها هستند.گزارش شده است که مردم مناطق جنوبی چین برای جشن گرفتن بلند ترین سال طبق اداب و رسوم شروع به خوردن سگ ها و کشتن ان ها کرده اند.

 

از طرف دیگر بسیاری از مردم مخالف این مراسم هستند و در صدد انجام تظاهرات گسترده هستند.البته مردم محلی از فعالان حقوق حیوانات خواسته اند که تظاهرات امسال را به تعویق بندازند.

 

با باز شدن مرزهای فرهنگی چین در چندسال گذشته نظر مردم چین درباره این خرافات رو به منفی شده است و بسیاری از مردم که اکنون از سگ و گربه به عنوان حیوان خانگی استفاده میکنند نمیتوانند این مراسم را تحمل کنند.

 

مردم محلی گوشت سگ را با شراب میخورند و بر این باورند که خداوند ان ها را زمستان با این کار سالم نگه میدارد.بیشتر این مراسم در منطقه یولین در جنوب چین برگزار میشود.

مراسم عجیب و چندش آور خوردن سگ در چین + عکس

مراسم عجیب و چندش آور خوردن سگ در چین + عکس

مراسم عجیب و چندش آور خوردن سگ در چین + عکس