پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اولین خلبان زن زیبای جهان

اولین خلبان زن زیبای جهان

 روزنامه عامه پسند بیلد در آلمان در اقدامی تازه تصاویری از یک زن خلبان افغان به نام نیلوفررحمانی منتشر کرده و از وی به عنوان زیبا ترین خلبان زن جهان یاد کرده است.

 

اولین خلبان زن زیبای جهان

 

وی در نیروی هوایی افغانستان فعال است و از پس از سقوط طالبان در این کشور شگفتی بزرگی است که یک زن در یگان نظامی و در سمت یک کاپیتان فعالیت نظامی می کند.

 

اولین خلبان زن زیبای جهان

 

وی نشان های مختلفی نیز به دلیل خدماتش دریافت کرده است.نیلوفر رحمانی خلبان ۲۳ سالۀ جسور و شجاعی است که در نیروی هوایی افغانستان خدمت می کند.

 

اولین خلبان زن زیبای جهان

 

وی تنها زن در افغانستان است که در این حرفه مشغول به فعالیت است.

اولین خلبان زن زیبای جهان