پارس ناز پورتال

قاصدک 24

وقتی یک مرد امریکایی عاشق پیشه با قانون اسلام 4 همسر دارد

وقتی یک مرد امریکایی عاشق پیشه با قانون اسلام 4 همسر دارد
وقتی یک مرد امریکایی عاشق پیشه با قانون اسلام 4 همسر دارددر این مطلب با مردی آشنا می شوید که در کشور آمریکا زندگی می کند و 4 همسر دارد و همه آنها در یک خانه زندگی می کنند!
 
کودی براون Kody Brown مرد 46 ساله ایست که 4 همسر دارد!
 
 
وقتی یک مرد امریکایی عاشق پیشه با قانون اسلام 4 همسر دارد

این مرد به همراه 4 همسرش در یک خانه زندگی می کنند و در مجموع 17 فرزند دارند. همسر اول او مری Meri نام دارد و 44 ساله است. آنها در سال 1990 ازدواج کردند.

 
همسر دوم کودی براون, جانل Janelle نام دارد و 45 ساله است. آنها در سال 1993 ازدواج کردند.
 
 
وقتی یک مرد امریکایی عاشق پیشه با قانون اسلام 4 همسر دارد
 
همسر سوم این مرد 42 ساله بوده و کریستین Christine نام دارد و در سال 1994 ازدواج کرده اند.
وقتی یک مرد امریکایی عاشق پیشه با قانون اسلام 4 همسر دارد
 

همسر چهارم و آخرین همسر او 36 ساله بوده و رابین Robyn نام دارد که در سال 2010 ازدواج کردند.

از آنجایی که چند همسری در کشور آمریکا غیر قانونی می باشد, تنها ازدواج رسمی این مرد, ازدواج با همسر اولش بود که تا سال 2014 ادامه داشت و پس از آن همسر قانونی او, آخرین همسرش می باشد. کودی براون به تازگی فعالیت هایی را آغاز کرده است تا بتواند قانون ممنوعیت چند همسری را لغو کند.