پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

اس ام اس احساسی باران و هوای ابری

اس ام اس احساسی باران و هوای ابری

اس ام اس احساسی باران و هوای ابری 

قدم زدن دونفره زیر باران یکی از برترین کارهایی هست که مي توان در این جهان انجام داد،

حالا اگر هوا بارانی شده و دل شما قدم زدن مي خواهد سراغ اس ام اس هاي زیر بروید.

 

باران را دوست دارم
اما نه آن زمان
که کودکی از راه شستن قبر
نان مي خورد
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
باران را دوست ندارم اگر بوی وجود تو در تک تک قطرات آن نباشد
^
^
^
^
پیامک باران عاشقانه 
باران که مي بارد تمام کوچه هاي شهر پر از فریاد من هست
که مي گویم : من تنها نیستم ، تنها منتظرم همین
^
^
^
^
متن هاي دیدنی برای هوای بارانی عاشقانه
ماه من غصه چرا ؟!!
دل به غم دادن وازیأس سخن گفتن کارآنهایی نیست که خدارادارند
ماه من
غم واندوه اگرهم روزی مانند باران بارید
یادل شیشه اي توازلب پنجره ي عشق زمین خوردوشکست
بانگاهت به خداچترشادی بازکن وبگوبادل خود
که
خدا هست هنوز
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
باران که بند بیاید…
تازه خاطره ها شروع مي کنند به چکیدن
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
تو را در تمامی لحظاتم دارم
باران که میبارد،خیالم خیس از یاد تو می‌شود
و ب مهتاب که مي نگرم صورتت در برابر چشمهایم نقش میبندد
چه حس خوبیست داشتن تو
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه 
زندگى موسیقى گنجشک هاست
زندگى باغ تماشاى خداست…
زندگى یعنى همین پرواز‌ها،
لبخند‌ها ،آواز‌ها…
زندگی ذره‌ي کاهیست، که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست، که خوارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز مشاهده یار
زندگی نیست بجز حرف محبت
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
باران همه ي وقت حادثه اي شاعرانه نیست
از انهایی که سقفشان شده هست آسمان، بپرس
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
ساکت که مي شوی
چشمانت پر از بوسه مي شود
و لب هایت
در التهاب یک گل سرخ
زیر باران مي تپد
تو را
در رنگین کمان آغوشم
قاب مي گیرم
و چونان پرنده اي در مشت رها مي شوم
در افق هاي آبی
تو هیجانی ست
شورش چشمانت
در اعتصاب لبهایت
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
انقدر دوست دارم که پروانه ها گیج می‌شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش اب میوفتد
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
کاش باران بگیرد …
کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند…
و من همۀ ي دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم…
و با گوشه ي آستینم همه ي را یکباره پاک کنم
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
کاش باران بودم
و غم پنجره را میشستم
و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده
از سر عشق ندا میدادم
پاک کن پنجره از دلتنگی
که هوا دلخواه هست
گوش کن باران را
که پیامی دارد
دست از غم بردار
زندگی کوتاه هست
باز کن پنجره را
روز نو در راه هست
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
دریای منی مرا به طوفان بسپار
دستور بده،بگو به من، جان بسپار
بر دوش تو گر جنازه ام سنگین بود
تابوت مرا به باد و باران بسپار
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
شیشه پنجره را باران شست
از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟
چه بگویم با تو ؟دلم از سنگ که نیست
گریه در خلوت دل ننگ که نیست
چه بگویم با تو ؟
که سحرگه دل من
باز از دست تو اي رفته ز دست
سخت در سینه به تنگ آمده بود
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
عاشقی را دیدم زیر باران
با چمدانی خیس
بی خداحافظی
راهی سفر بود
او به من گفت :
عشق بارانی ست
که یک روز به تو هم مي رسد
نمی دانست که من خودم بارانم
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه
مي روم…
به کجا…؟
نمی‌دانم…
حس بدی ست…
بی مقصدی…!
کاش نه باران بند مي آمد…
نه خیابان به انتها مي رسید
^
^
^
^
اس ام اس باران عاشقانه 
از این پس تنها ادامه خواهم داد.
حتی در زیر باران امیر افبی
به درخواست چتر هم پاسخ ردمیدهم…
می خواهم تنهای ام را به رخ این هوای دونفره بکشم .
باران نبار،…من نه چتردارم نه یار