پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

انجام تست باکره بودن برای ورود به دانشگاه

انجام تست باکره بودن برای ورود به دانشگاه

انجام تست باکره بودن برای ورود به دانشگاه 

دانشگاه مصر اعلام کرده هست که دختران برای ورود و تحصیل باید تست باکرگی بدهند و به عنوان دانشجو پذیرش شوند. 

 

«إلهامى عجینه» نماینده پارلمان مصر طرح مورد تمسخری را برای مقابله با ازدواج عرفی ارائه داده هست. بنا بر این گزارش، طبق طرحی که نماینده مذکور ارائه داده هست، باید دختران مصری در بدو ورود به دانشگاه، خود را چکاپ کنند و باکره بودن خود را امضا و تأیید کنند.

 

این طرح باعث شده تا گروهی از مصری ها از دولت درخواست کنند که ابتدا نمایندگان گذشته از آغاز کار در پارلمان نسبت به چکاپ روانی خود اقدام کنند و از بیمار روانی نبودن خود مطمئن شوند.

 

بعضی مصری ها هم ضمن متهم کردن نماینده پارلمان به بولهوسی، گفته اند که این طرح نخواهد توانست تا مانع کاهش ازدواج عرفی شود و تنها بیماران روانی به جامعه تحویل خواهد داد.