پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

 

امروز تعبیر خواب عشق و معشوق را مرور می کنیم. خواب عشق یا عاشق شدن یکی از رایج ترین خواب هایی است که می بینیم، تعبیر خواب عشق به نظر اکثر معبران خواب نیازهای زندگی است. عشق در خواب می تواند به شکل همسر، معشوق قدیمی یا فردی ناشناس جلوه کند. هر کدام از این نمادها یک جنبه از نیازهای درونی ما را آشکار می کند.

 

تعبیر خواب عشق و عاشق شدن

شاید در بیداری توجهی به آن نداشته باشیم اما در عالم خواب و تصور، درون ما دائما در حال ارسال پیام هایی به ما می باشد. این پیام ها هر کدام برگرفته از یک نماد در دنیای بیداری هستند و سعی دارند مفهومی را به ما منتقل کنند تا از نیازهای ناخودآگاه مان باخبر شویم. اگر به ناخوآگاه خود اهمیت دهیم می بایست این تصاویر و نمادها را موشکافی کنیم تا بتوانیم مشکلات درونی خود را حل و فصل کنیم.

 

خواب های عاشقانه چه معنایی دارند؟

خواب هایی همانند: عشق، والدین، خدا، ائمه مطهر، یا مکان های زیارتی همه نمادهایی هستند که از نیازهای درونی مان شکل می گیرند. ما در عالم بیداری و واقعیت همواره از خدا، معشوق، پدر و مادر، پیامبران و… تقاضای یاری داریم و این به خاطر عشق دوطرفه بین ما و آنهاست و تصویر آنها در ذهن ما یعنی (نیاز و احتیاج).

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

حال اگر در زندگی به مشکلی برخورد کنیم، یا اینکه با انبوهی از مشکلات حل نشده سر و کار داشته باشیم ممکن است یکی موارد ذکر شده را در خواب ببینیم. اگر در خواب معشوق فعلی خود را ببینیم نباید نگران باشیم دلیل دیدن این خواب فکر به معشوق است.

 

تعبیر خواب عشق قدیمی

اگر در خواب معشوق قدیمی خود را ببینیم باید کمی بیاندیشیم زیرا که معشوق قدیمی به معنی مشکلات حل نشده ای است که ممکن است فراموش شان کرده باشیم.

 

تعبیر خواب برگشتن عشق قدیمی

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

اگر معشوق قدیمی تان در خواب نزد شما بازگشته باشد یا با او رابطه جنسی داشته باشید یعنی: شما هنوز تمایل به بازگشت او را دارید و در حال حاضر نمی توانید او را فراموش کنید و دوست داشتید رابطه شما به سرانجام می رسید.

 

تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب عاشق شویم دلیل این است که یک خلا عاطفی در وجود ماست، این خلا می تواند احساس وابستگی به معشوق قدیمی باشد یا اینکه: هنوز موفق نشده ایم کسی که واقعا دوستش داریم را پیدا کنیم.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی با معشوق

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینیم با معشوق خود در حال معاشقه هستیم یعنی دوست داریم رابطه عاطفی ما عمیق تر و جدی تر باشد و دوست داریم عشقی که بین ما و معشوق شکل گرفته سرانجام داشته باشد.اما سعی کنید تا با کسی ازدواج نکرده اید وارد هیچ رابطه جنسی نشوید.

 

تعبیر خواب دوست داشته شدن

اگر در خواب ببینید که کسی عاشق شما شده است یعنی: هرگونه که هستید، باید با خودتان کنار بیایید. شما هنوز خودتان را باور ندارید، چیزهایی که شما آنها را ضعف می شمارید باید از بین بروند.

 

تعبیر خواب عشق غریبه

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب شاهد ماجرای دو عاشق باشید طوری که انگار فیلم عاشقانه دیده اید یعنی: شما یکسری شادی های پنهانی دارید یا اینکه دوست دارید بیشتر اوقات را در تنهایی سپری کنید.

 

تعبیر خواب عشق به افراد مشهور

اگر در خواب افراد مهم، ثروتمند یا مشهور به شما اظهار علاقه کنند یا با آنها روابط عاطفی و جنسی داشته باشید یعنی: شما نیازمند احترام هستید، شما می خواهید بهتر از چیزی که هستید، باشید.

 

تعبیر خواب دوست داشتن ابن سیرین

اگر ببینید بر کسی عاشق شدید، دلیل آن است که نیازمند یا حریص شوید. اگر ببینید که از معشوق کامیاب شدید دلیل آن است که منفعتی به شما خواهد رسید.

 

تعبیر خواب عشق مطیعی تهرانی

عشق ضعیف در خواب یعنی نیاز و عشق قوی در خواب یعنی حرص و طمع. اگر در خواب اگر در خواب عاشق شوید و معشوق تان را بشناسید، با کسی رو به رو می شوید که بسیار شبیه به معشوق شماست.

تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب عاشق شوید و معشوق خود را نشناسید احتمالا محتاج و نیازمند می شوید و اگر خواب ببینید که معشوق تان را در کنار خود دارید، شما به زودی حاجت روا خواهید شد.

 

معبرین غربی:

معبرین غربی خواب عشق را به گونه ای دیگر تعبیر کرده اند، آنها می گویند هرگونه خواب عشقی و عاطفی به معنای احتیاط کردن است، آنها هم چنین اعتقاد دارند این خواب از شما می خواهد تا به خودتان تکیه کنید و به سمت خودمحوری در زندگی تان حرکت کنید.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که کسی به او اظهار علاقه می کند یا عاشق او شده است یعنی: در زندگی واقعی خلا عشقی دارد یا اینکه دوست دارد خواستگاران زیادی داشته باشد.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز