پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و دلنشین

برای آنكه ملتی در راه غنی تر كردن دولتمندان ،

به بيچارگی بيشتر خود خرسندی دهد ،بهتر آن است که جاهل نگه داشته شود.

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا در مورد زندگی

 

هر چقدر غصه بخوری ؛

دنیا پاسخی 

به دلت نمی دهد

شاد باش، 

شاد بودن اگر نتواند

مشکلاتت را کم کند 

اضافه نمی کند

ارزش واقعی تو زمانی ست که 

در اوج مشکلات شاد باشی 

و برای راه حل بکوشی…

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و آموزنده

 

هرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید،کمتر از آنان دلگیر میشوید،

هرچه کمتر دلگیر شوید،کمتر آسیب می بینید،

هرچه کمتر آسیب ببینید،راحت تر می بخشید.

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

برقص 

شاد باش

محبت کن

زندگی همین امروز است

زندگی را سخت نگیر ..

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

 جملات زیبا

 

روز خود را 

با تکه پاره های دیروز شروع نکن

هر روز یک شروع تازه است

هر صبحی که ما از خواب بر میخیزیم 

اولین روز از زندگی جدید ماست

امروز اولین روز ازبقیه عمرتوست… 

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و خواندنی 

 

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید…

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و کوتاه

 

‌تفاوت بین انسانی که هم‌اکنون هستید و کسی که قرار است پنج سال بعد باشید، در مردمی است که در این مدت با آن‌ها معاشرت کرده و کتاب‌هایی است که در این زمان مطالعه خواهید کرد!

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و دلنشین 

 

مردم حقیقت را نمی پذیرند،

چون نمی خواهند

به تخیلاتی ڪه تمام عمر 

بر اساس آن زندگی ڪرده اند،

آسیبی وارد شود…!

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا در مورد زندگی

 

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند

یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است…

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و آموزنده

 

به دختران خود یاد دهید؛

قبل از ازدواج 

به آرزوهایشان برسند،

مردان 

غول چراغ جادویی علاءالدین نیستند …

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و خواندنی و دل نشین

 

الماس از تراش و 

انسان از تلاش می درخشد!

صادق باش

هنگامی که فقیری !

ساده باش 

وقتی که ثروتمندی !

مودب باش

وقتی در قدرتی!

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و خواندنی 

 

آنگاه که خسته شدی،

آنگاه که از پای در آمدی،

مهم نیست…

باز مقاومت کن،

باز بجنگ و شکست بخور…

این بار، شکست بهتری خواهی خورد!

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا از بزرگان

 

زندگی همين است

به يک گل می ماند كه شاد و خندان در چمن شكفته می شود ، يک بُز سر ‌می رسد ، آن را میبلعد و همه چيز تمام می شود ..!

 

جمله های زیبا و خواندنی برای زندگی بهتر سال جدید

جملات زیبا و کوتاه

 

باید به بازار آلات قتاله سلاح نرم را تیز افزود

قلم!

آنچنان برنده و کشنده است که تاریخ بشریت را سرخ کرده

و هنوز هم دست از کار نمی کشد…