پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

عید روز شکرگزاری هر ساله در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر و در پایان فصل درو گرامی داشته می‌شود. روز شکرگزاری (Thanks Giving Day) یکی از اعیاد ملی و سنتی در کشور آمریکا می باشد. رژه عروسک های بادکنکی میسی همزمان با جشن روز شکرگزاری در نیویورک برگزار شد.

 

به گزارش پارس ناز، این مراسم به صورت سالیانه برای تشکر از دارایی‌هایی مادی و معنوی یک فرد صورت می‌گیرد. این روز، یکی از تعطیلات فدرال در آمریکاست. رسم است که امریکاییان در این روز از نعمات فراوان در زندگی خود یاد و قدردانی کرده و برای شام در این روز بوقلمون صرف میکنند.

 

در تاریخ ایالات متحده آمریکا، اولین سر نخ های تاریخی جشن شکرگزاری را می توان به تصمیم جرج واشینگتون، رییس جمهوری وقت در سال 1789 دانست برای اعلام روزی جهت سپاسگزاری از خداوند و برکت هایی که به مردم ارزانی کرده است و برای اینکار بیست و ششم نوامبر را در نظر گرفت.

 

و ایده تبدیل روز شکرگزاری به یک تعطیلی ملی به زمان آبراهام لینکلن باز می گردد. در 1863 در پی پیروزی های سرنوشت ساز ارتش شمال در جنگ های داخلی آمریکا، چهارمین پنجشنبه نوامبر رسما تعطیل ملی و روز شکرگزاری اعلام شد.

 

در اواخر قرن نوزدهم جشن برداشت خرمن نیوانگلند که بعدها به جشن شکرگزاری بدل شد رسما در سراسر ایالات متحده جشن گرفته می شد.بنجامین فرانکلین، دانشمند آمریکایی که به ریاست جمهوری آمریکا هم رسید، علاقه مند بود که بوقلمون را به عنوان سمبل ملی ایالات متحده آمریکا مطرح سازد.

 

بوقلمون وحشی حیوانی بسیار چالاک و سریع است و زاویه دیدی برابر 270 درجه دارد. زندگی خانوادگی تشکیل می دهد و برای دفاع از خانواده اش تا سر حد جان می جنگد.علاقه فرانکلین به بوقلمون و تشویق رسمی دولت وی به وارد کردن بوقلمون به سفره جشن شکرگزاری موجب گردید تا از اواخر قرن هجدهم این پرنده غذای اصلی جشن را تشکیل دهد.

 

هر چند که بعدا سمبل دولت آمریکا به عقاب (بالد ایگل) تغییر پیدا کرد، بوقلمون موقعیت خود را در جشن شکرگزاری تا به امروز حفظ کرده است. در ادامه مطلب عکسهای جالبی از بالونهایی که در نیویورک در رابطه با این جشن به پرواز در آمده است را می بینیم.

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا

رژه عروسک های بادکنکی در روز شکرگزاری آمریکا