پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این عکس ها در کره شمالی ممنوع است

این عکس ها در کره شمالی ممنوع است

این عکس ها در کره شمالی ممنوع است 

کره شمالی همیشه به دیکتاتور بودن معروف است و برای همین منظور کاملا جو کشور را همراه با دولت و سران تنظیم می کنند. “علیه هرچه خارجی” این شعار همیشه از سوی حکومت کره شمالی ارائه شده به همین خاطر است که خبرنگاران و عکاسان خارجی جایی در این کشور ندارند و تصاویر زیادی از کره شمالی به خارج از این کشور مخابره نشده است.

 

طبق قاعده موجود در بسته ترین کشور جهان هر کاری در این کشور باید تحت نظر مقامات و با اجازه‌ی آنها باشد از اینرو حتی عکس‌هایی که از کره شمالی گرفته و خارج میشود نیز باید کنترل شده باشد اما در این میان لافورگ عکاس با زیرکی آنچه را نباید دیگران از این امپراطوریِ منزوی ببینند به نمایش گذاشت.

 

اریک لافورگ عکاسی است که با سفر به نقاط مختلف جهان و عکسبرداری زندگی مردم را به نمایش می‌گذارد. وی موفق به کسب اجازه‌ی ورود به کره شمالی هم شد و طی چندین سفر هزاران عکس از شهروندان و مقامات دولتی این کشور نیز گرفت اما در سفر ششم خود به کره شمالی در سپتامبر2012 بخاطر عکس‌های پنهانی‌ای که منتشر کرد برای همیشه از این کشور اخراج و ممنوع‌ الورود شد.

 

لافورگ که قصد داشت واقعیت زندگی در کره شمالی را به تصویر بکشد عکس‌ها را بر روی یک حافظه‌ی جانبی مخفی از این کشور خارج کرد. نمونه‌ای از این عکس‌ها را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. کره شمالی به بیگانه‌ها اجازه نمی‌دهد از ارتش عکسبرداری کنند.

 

هنگامیکه دولت کره‌شمالی تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد از لافورگ خواست عکس‌ها را پاک کند اما او از انجام اینکار امتناع کرد و در نتیجه مقامات کره شمالی ورود وی به کشورشان را ممنوع کردند.لافورگ در گفتگو با سایت خبری استرالیا در سال 2014 گفت زندگی در بسیاری قسمت‌های کره شمالی بسیار دشوار است

 

با اینهمه مردم این کشور با چشمانی خیس از احساسات به من می‌گفتند گرچه گاهی غذای کافی برای خوردن ندارند اما به رهبران عزیزشان احترام می‌گذارند و آنها را تکریم می‌کنند. در ادامه ایمیل تصاویری که پادشاهی منزوی کره شمالی، آنها را “تجاوز شدید” به حریم خود خوانده را می بینید:

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استعکسبرداری از ارتش به‌ویژه سربازان در حال استراحت ممنوع است.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استمردم مشغول هُل دادن اتوبوسی که خراب شده است. کره شمالی تنها بدنبال به تصویر کشیدن تصاویر بکر از این کشور است

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استدولت نمی‌خواهد تصاویری را منتشر کند که نشانگر فقر در این کشور باشد.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استمترویِ پیونگ‌یانگ(پایتخت کره شمالی) در عمق زمین است و با پناهگاه زیرزمینی این کشور همسطح شده. از لافورگ خواسته شد که بخاطر مشخص بودن تونل در تصویر آن ‌را پاک کند.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استمجسمه رهبران کره‌شمالی از ارزش و احترام بالایی برخوردارند تا جایی که پرستش میشدند به همین خاطر عکسبرداری از پشت بی‌احترامی و مطلقا ممنوع است.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استدر این تصویر سربازی را مشاهده می‌کنید که وظایف یک نوکر را انجام میدهد.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استاز لافورگ خواسته شد این عکس را پاک کند چرا که دولت نگران بود مبادا برچسب بی‌خانمان به شهروندانش زده شود.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استقطع برق در نمایشگاهی در پیونگ‌یانگ. قطعی برق در این کشور امری معمول است اما دولت تمایلی به برملا شدن این مساله ندارد.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استتصویری از یک خانه روستایی که در آن از حمام بعنوان آب‌انبار استفاده می‌شود.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استکره شمالی عکس‌هایی که در آن مردمش رنجور و بیمار بنظر برسند را دوست ندارد.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استدولت می‌خواهد پیونگ‌یانگ در عکس‌ها مدرن و بزرگ جلوه کند به همین خاطر عکسبرداری از نمای بالا اکیدا ممنوع است.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استخانواده‌ای در کنار جاده سیگار و آبنبات می‌فروشد.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استیک مرد در رودی کم‌عمق.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استحداقل استاندردهای ایمنی برای کارگران.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استکودکی که در مقابل یک کامپیوتر خاموش نشسته است.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استوجود صف‌های طولانی در کشور.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استهنگام تماشای برنامه‌های سرگرم کننده اجازه‌ی عکسبرداری از نمایش وجود دارد اما نباید از این واقعیت که 99درصد جمعیتِ تماشاگر را سربازان تشکیل می‌دهند عکسبرداری شود.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استیکی از ثروتمندان کره‌شمالی مشغول خرید از سوپرمارکت در پیونگ‌یانگ.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استسربازان غالبا در آزادراه به دنبال ماشین‌های عبوری هستند چرا که وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری وجود ندارد.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استدر طول فستیوال‌های اصلی از شهروندان درخواست می‌شود برای تماشای آثار تاریخی در صف بایستند.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استدر این تصویر کودکان مشغول کشاورزی هستند.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استعکسی ناخوشایند که در آن یک جارو در مقابل تندیس کیم جونگ ایل رهبر سابق کره شمالی در پیونگ‌یانگ قرار گرفته است.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استمردی در پارک که احتمالا مشغول کندن علف برای تهیه غذا است.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استسرباز کره‌شمالی مشغول استراحت بر روی چمن.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع استراهنماها از عکاسان می‌خواهند از فلش برای عکاسی استفاده نکنند تا موجب وحشت مردم نشود.

این عکس ها در کره شمالی ممنوع است

کودکان در خیابان اصلی مشغول بازی هستند.