پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

زیباترین عکس پروفایل اربعین + متن بیو برای اربعین

 

امروز و بـه مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، مجموعه اي از زیباترین عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام را جمع آوری کرده ایم. شـما عزیزان می‌توانید با ذخیره این عکسها، انها را برای پروفایل هاي خود در شبکه هاي اجتماعی تان استفاده کنید، همچنین می‌توانید از متن هاي امروز برای بیو تلگرام و اینستاگرام تان استفاده کنید، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

آنچه ازمن خواسـتي

با کاروان آورده‌ام

یک گـلسـتان گـل

بـه رسـمِ ارمغان آورده‌ام

از در و دیوار عالـم فِتنه می بارید

و مـن بي پناهان را

بدین دارالامان آورده‌ام

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

اندر ایـن ره از جـرس هم

بانـگ یـاري برنخاست

کاروان را تا بـدین جا

با فغان آورده ام

تا نگویي زیـن سفر

با دستِ خـالی آمدم

یـك جـهان دَردُوغم

و سوزِ نهان آورده‌ام

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

کاروان‌ها

یک‌بـه‌یک رفتند سوي کربلا

دیدي اخر ماند بردل

آرزوي کربلا

همـچو بیـداران بی دل

درمیانِ خاک‌وخون

کی شود جـانم بگـیرد

رنـگ‌وبوی کربلا

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس های مذهبی پیاده روی اربعین کربلا

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

سهم مـا

همیشه همین بوده

زنده باشیم با نسـیـم حرم

کربـلایی حســاب کـن مرا

با همین پخـش مستقیم حـرم

التماس دعا

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

تصاویر مذهبی برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس اربعین برای فیس بوک

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

درود می دهــم

از بام خــانه سمتِ حرم

چـه می شود

کـه بیایم منــم قدم بـه قدم؟

یک اربعیـــن طلبـیدن برای تـو ســهل اسـت

حـرم نرفته بمیرم

براي مـن سـخت اسـت

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

کارت پستال برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس های مذهبی برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

هرلحظه دعا

بهر فرج دارم مـن

این لطف زثامن الحجج دارم مـن

با پاي پیاده می‌روم کرببلا

در هرقدمي

ثواب حج دارم مـن

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

متن بیو برای اربعین + دل نوشته های اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای اینستاگرام

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

اربعین آمد

و اشکم زبصر مي‌آید

گوئیا زینب محزون زسفر می‌آید

باز در کرببلا

شیون و شینی برپاست

کز اسیران ره شام خبر مي آید

اربعین حسینی تسلیت باد…

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس نوشته اربعین برای پروفایل تلگرام

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس نوشته های پروفایل اربعین حسینی

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

بوي گل‌ها

از فضا میرسد با دود و خون

یاد روزی کین زمین

غرق آتش بودو خون

هرطرف نخلی زِپا افتادهِ بود

پا و دست‌و‌سر جدا افتاده بود

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

تصاویر پروفایل خاص اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

عکس پروفایل اربعین برای تلگرام و اینستاگرام + متن بیو برای اربعین

مـن تا بـه دشـت نینوا

بِهرت سوگواری کنم

یک نیستان ناله و آه و فغان آورده‌ام

تا نثارت سازم و گردم بلا گردان تـو

درکفِ خود از برایت نقد جان آورده ام

تا دل مهرآفرینَت را نَرنجانم زِدرد

گوشـه‌اي از درد دل را بـر زبان آورده ام