پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت

مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت

 مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت مادر مسلمان مالزیایی که از فرزند معلول 63 ساله‌اش مراقبت می‌کرد، درگذشت.

 

مادر 101 ساله مالزیایی که از فرزند معلول مادرزاد و 63 ساله خود مراقبت می کرد، درگذشت.این مادر مسلمان چندی پیش گفته بود تنها آرزویش این است که پس از فرزندش بمیرد؛ چراکه فرزندش پس از او مراقبی نخواهد داشت.

 

مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت

مادر 101 ساله معلول درگذشت

مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت

مادر پسر 63 ساله معلول درگذشت

مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت

مادر 101 ساله بیمار معلول درگذشت

مادر 101 ساله‌ای فدلکار در گذشت

مادر 101 ساله درگذشت