پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جوان ۲۰ ساله امریکایی جانش را در جشن هالوین از دست داد

جوان ۲۰ ساله امریکایی جانش را در جشن هالوین از دست داد

جوان ۲۰ ساله امریکایی جانش را در جشن هالوین از دست داد,به گفته مسئولان برگزاری مراسم هالوین در استادیوم اراکل کالیفرنیا یک پسر ۲۰ ساله بعد از افتادن از قسمت بلند استیج جان خود را از دست میدهد.

جوان ۲۰ ساله امریکایی جانش را در جشن هالوین از دست داداین پسر ۲۰ ساله بعد از اینکه به صورت غیرقانونی ۲۰پا از سطح زمین بالا میرود تعادلش را از دست میدهد و به زمین می افتد.

جوان ۲۰ ساله امریکایی جانش را در جشن هالوین از دست دادبردلی همراه دوستانش در یک کنسرت که برای مراسم هالووین برگزار شده بود شرکت کرده بود که این اتفاق برایش می افتد.

جوان ۲۰ ساله امریکایی جانش را در جشن هالوین از دست دادنکته جالب درباره این پسر این بود که او یکی از بهترین دانشجویان دانشگاه برکلی(یکی از ده داشنگاه برتر دنیا) بود.

 

 

او اصالتا از کالیفرنیا نبود وبرای تحصیل به این ایالت امده بود.او یزرگ شده اریزونا بوده است.