پارس ناز پورتال

تغییر جنسیت یک مرد 25 ساله به یک زن زیبا

تغییر جنسیت یک مرد 25 ساله به یک زن زیبا

جیانا لوپز 25 ساله اهل نیوجرسی امریکا از چهار سال گذشته تاکنون هورمون های زنانه مصرف می کند وتاکنون چند عمل جراحی برای تغییر جنسیت نیز انجام داده است، ولی از آنجا که قادر به پرداخت هزینه های سرم آور درمانی در امریکا نمی باشد، نتوانسته ادامه فرآیند عمل های جراحی را انجام دهد.

 

 تغییرشکل یک مرد 25 ساله به یک زن

 او اکنون قصد دارد به انگلستان بیاید تا با 12 ماه کار برای موسسه سلامت ملی انگلستان بتواند به گزارش پارس ناز : جراحی های نهایی برای تغییر جنسیت خود را انجام دهد. خانواده و دوستانش لوپز را به عنوان یک همجنس باز می شناختند ولی سه سال بعد او تصمیم گرفت تا عمل های مربوطه برای تغییر جنسیت را انجام دهد.

 تغییر جنسیت یک مرد 25 ساله به یک زن زیبا

 تغییرشکل یک مرد 25 ساله به یک زن

 تغییر جنسیت یک مرد 25 ساله به یک زن زیبا

 تغییرشکل یک مرد 25 ساله به یک زن

 

تغییر جنسیت یک مرد 25 ساله به یک زن زیبا
 

تغییرشکل یک مرد 25 ساله به یک زن