پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سیاهچاله‌ای عظیمی که توانایی مکیدن یک کهکشان بزرگ را دارد

سیاهچاله‌ای عظیمی که توانایی مکیدن یک کهکشان بزرگ را دارد

ستاره‌شناسان به تازگی یک سیاه چاله بسیار عظیم کشف کرده‌اند که قدرت و توانایی کافی برای مکیدن یک کهکشان بزرگ به سوی خود و تبدیل کردن آن به ستاره را دارد.

 

سیاهچاله‌ای عظیمی که توانایی مکیدن یک کهکشان بزرگ را دارد

گفتنی است این سیاه چاله به نامpds456 سیاه‌چاله‌ای بسیار روشن در فاصله 2 میلیارد سال نوری است.

 

سیاهچاله‌ای عظیمی که توانایی مکیدن یک کهکشان بزرگ را دارد

 
بررسی نشان می‌دهند تلسکوپ اتمی ناسا به نام nustar و نیز تلسکوپ آژانس فضایی اروپایی esa مشهور به xmm-newton این سیاه چاله و جریان باد ساطع شده از آن به تمامی جهات را شناسایی کرده‌اند.

 

سیاهچاله‌ای عظیمی که توانایی مکیدن یک کهکشان بزرگ را دارد

ستاره‌شناسان در جدیدترین تحقیقات خود در خصوص این سیاه چاله به دنبال دانستن مواردی مانند سرعت، شکل و اندازه باد ساطع شده از آن هستند.

 

این سیاه چاله به منجمان اطلاعات منحصر به فردی از جهان و چگونگی شکل گیری آن از حدود 10 میلیاردسال پیش را می‌دهد.