پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تفاوت دیدنی و تاسف بار دیوار مهدکودک ایران و اروپا + عکس

تفاوت دیدنی و تاسف بار دیوار مهدکودک ایران و اروپا + عکس

تفاوت دیدنی و تاسف بار دیوار مهدکودک ایران و اروپا ، دیوار یکی از مهد کودک در اروپا که بر روی آن یکی از شعرهای حافظ درج شده است.

دیوار یکی از مهد کودک ها در تهران

تفاوت دیدنی و تاسف بار دیوار مهدکودک ایران و اروپا + عکس

 

 

منبع: روزگار نو