پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی یک هنرمند اهل جمهوری چک گیاهان و حیوانات زیبایی با بطری های پلاستیکی بی مصرف می سازد. ورونیکا ریچتروا از جمهوری چک، بطری های پلاستیکی را به صورت یک شکل هنری بازیافت می کند. او با حرارت دادن، پیچ و تاب دادن و برش بطری ها آنها را به اشکال طبیعی مثل گل، قورباغه، تمساح و … تبدیل کرده است.

 

درطول سالها او از هزاران بطری استفاده کرده و روش های شکل دهی خود را توسعه بخشیده.

 

بطری های پلاستیکی از مشتقات نفت هستند و قابل تجزیه در طبیعت نمی باشند بنابراین باید جمع آوری و بازیافت شوند. تصاویری از هنر زیبای ورونیکا را در این پست مشاهده می کنید.

 

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

بطری های پلاستیکی

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

خلاقیت با بطری های پلاستیکی

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

حیوانات گیاهان پلاستیکی

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی

بطری های بی مصرف

مجسمه های زیبا و خلاقانه بازیافتی