پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن استفاده از برنج به عنوان سدی برای مایع داخل بشقاب غذا مثل خورشت ها ، ایده ای است که آشپزان آشپزخانه های ژاپنی آن را به کار گفته اند.

 

در این روش با ساخت یک سد محکم برنجی، قسمت خشک غذا از سیل قسمت مایع غذا در امان می ماند. نمونه هایی از آن را در زیر مشاهده خواهید کرد.

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

سد برنجی در بشقاب غذا

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

سد برنجی در ژاپن

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

بشقاب غذای ژاپن

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

غذاهای ژاپنی

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

سد برنجی در غذای ژاپنی

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

غذاهای ژاپنی

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

خورشت ژاپنی

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن

 

سد برنج در غذای ژاپنی

 

سدهای برنجی خلاقانه و جالب در آشپزخانه های ژاپن