پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

تغییر ظاهر این زن زیبا پس از کم کردن 120 کیلو

تغییر ظاهر این زن زیبا پس از کم کردن 120 کیلو
این خانم که با خوردن روزانه دو وعده ناهار و دو وعده شام وزنش به بیش از 139 کیلوگرم رسیده بود ،پس از آنکه به او گفته شد اضافه وزنش منجر به مرگ وی خواهد شد، 76 کیلو وزن کم کرد.
 
استیسی اسمیت 24 ساله در بیرون از خانه مخفیانه در طول روز غذا می خورد و هنگام بازگشت به خانه نیز در حالی که به مادرش در پخت غذا کمک می کرد، ناهار دوم را می خورد.
 
تغییر ظاهر این زن زیبا پس از کم کردن 120 کیلو
 
در طول مدرسه نیز مادرش همیشه یک ناهار کامل برای او تدارک می دید و اطلاع نداشت که استیسی در مدرسه نیز غذاهای مجانی دریافت می کند.
 
استیسی پیش از برگشت مادر 45 ساله اش از سر کار و آماده کردن شام، برای خودش شام درست می کرد و بعد وعده دوم شام را نیز با خانواده صرف می کرد.حال تغییر ظاهر او را را با هم مشاهده می کنیم:
 
تغییر ظاهر این زن زیبا پس از کم کردن 120 کیلو