پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین +عکس

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین +عکس

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین,ارتش چین موفق به ساخت سلاح لیزری شده اند که میتواند هواپیماهای کوچک مانند درون ها را در فاصله ی یک مایلی منهدم کند.

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین +عکساین سلاح برای محافظت از مرزهای گسترده ی چین ساخته شده است و میتواند درون هایی که با سرعت پایین و ارتفاع کم خرکت میکنند را هم منهدم کند.

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین +عکساین سیستم حساس و هوشمند توسط اکادمی مهندسان فیزیک ارتش چین ساخته شده است.

 

به نقل از نسخه انگلیسی روزنامه چاینا دیلی این سیستم هوشمند میتواند درون هایی که در ارتفاع کم تر از ۱۶۰۰ پا هستند را شکار کند.

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین +عکساین سیستم میتواند هواپیماهایی که با سرعت ۱۱۰ مایل در ساعت حرکت میکنند را هم منهدم کند.

سلاح لیزری جدید نظامی ارتش سرخ چین +عکسارتش امریکا هم سلاحی مشابه این ساخته است که فعلا بر روی ناوهایش از ان استفاده میکند.