پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آموزش ساخت پروانه جورابی

آموزش ساخت پروانه جورابی

وسایل مورد نیاز ساخت پروانه تزیینی یخچال :
سیم
پارچه جورابی
نخ
چسب حرارتی
دم باریک و سیم چین و قیچی
سنگهای تزیینی و اکلیل

 

آموزش ساخت پروانه جورابی

وسایلی که برای ساخت پروانه های تزیینی لازم دارید

مراحل ساخت پروانه تزیینی :

آموزش ساخت پروانه جورابی
آموزش ساخت پروانه جورابی

برای ساخت بال های پروانه ابتدا سیم را به دور یک استوانه مثلا قوطی می پیچیم

آموزش ساخت پروانه جورابی

با دست به بال های پروانه شکل مورد نظرمان را می دهیم

آموزش ساخت پروانه جورابی

اضافی سیم را برش می زنیم ، سر سیم را چند دور ، می پیچیم تا محکم شود

آموزش ساخت پروانه جورابی

2 تا بال بزرگ و 2 بال کوچک درست می کنیم

4 بال درست می کنیم 2 تا بزرگ برای قسمتهای بالایی بال ها و 2 تا کوچکتر برای قسمت پایینی بال های پروانه .

آموزش ساخت پروانه جورابی

2 تکه سیم همسایز هم برش می زنیم و با دمباریک بالای سیم را برای شاخک های پروانه فرم می دهیم

آموزش ساخت پروانه جورابی

پارچه جورابی را روی سیم های فرم گرفته بکشید و با نخ محکم کنید

پارچه جورابی را به روی سیم های فرم گرفته برای بالها می کشیم، ( پارچه را بین انگشت اشاره و شست بگیرید سیم را داخل پارچه قرار بدهید و بکشید و با نخ محکم پایین بال را ببندید و بعد پارچه اضافی را قیچی کنید . )

آموزش ساخت پروانه جورابی

برای بدن سیم را به دور یک قسمت از همان سیم بپیچید

یک تکه سیم 2 برابر اندازه بدن پروانه برش بزنید و به شکل بیضی در بیاورید که یک دایره کوچک ، سر پروانه و بقیه بدن پروانه باشد .

آموزش ساخت پروانه جورابی

به روی ۴ بال پروانه پارچه می کشیم کمی از سیم باید بیرون باشد تا بتوان بال را به بدنه پروانه وصل کرد

آموزش ساخت پروانه جورابی

بالها و شاخکها را به بدن پروانه وصل کنید

آموزش ساخت پروانه جورابی

با اکلیل پروانه را تزیین می کنیم

آموزش ساخت پروانه جورابی

بعد از تکمیل شدن پروانه با کمک مهره های و سنگهای تزیینی و چسب و اکلیل پروانه تان را زیباتر کنید

با پنبه بدن پروانه را شکل بدهید و بعد یک روکش از پارچه به روش بدوزید ، می توانید از مهره های رنگی برای بدن پروانه  استفاده کنید .
برای نوک شاخکها هم از مهره و یا پنبه که گلوله کردید و با چسب به اکلیل آغشته کردید استفاده کنید .

از این پروانه های تزیینی می توانید در جاهای مختلف استفاده کنید. اگر یک آهنربای کوچک به زیر پروانه وصل کنید برای تزیین یخچال آشپزخانه می توانید استفاده کنید.

 

اینم چند نمونه متفاوت

 

آموزش ساخت پروانه جورابی
 
آموزش ساخت پروانه جورابی
 
آموزش ساخت پروانه جورابی