پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان ، پارک مشهور سینمایی بابِلسبِرگ در پوتسدام بر کنار رود هافل (Havel) در جنوب باختری برلین واقع شده و اخیراً پذیرای چهره پردازانی بود که صورت خود را با تجهیزات و مواد آرایشی مخصوص گریم به شکل هیولا ها و موجودات ترسناک مبدل ساخته بودند.

 

شرکت کنندگان با پوشیدن لباسهای نزدیک به شخصیت (ترسناک) خلق کرده، سعی نمودند بیش از پیش در وحشت آفرینی نمره قبولی کسب کنند. استودیو بابلسبرگ که به کارخانه رؤیا سازی آلمان مشهور است درجنب همین تجمع سینمایی چهره پردازان واقع شده است.

 

بسیاری از این چهره پردازان که فارغ التحصیل رشته گریم هستند، آرزو دارند در این استودیوی مشهور مشغول شوند و دستمزدهای خیره کننده دریافت کنند.

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان

رونمایی جشنواره هیولا و موجودات ترسناک در آلمان