پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کارت پستال عید غدیر خم 1398

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال عید غدیر خم 1398

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است … هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت تبریک عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال ویژه عید غدیر

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت تبریک عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال ویژه عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت پستال عید غدیر خم 1398

کارت عید غدیر خم