پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نحوه ساخت جا شمعی

مجموعه : دکوراسیون
نحوه ساخت جا شمعی

نحوه ساخت جا شمعی,مراحل آموزش رنگ آمیزی حباب های شیشه ای که می توان برای جاشمعی ، گلدان و تزئین از آنها استفاده کرد.