پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اگه تونستی سرباز و تو این عکس تشخیص بدی

اگه تونستی سرباز و تو این عکس تشخیص بدی

اگه تونستی سرباز و تو این عکس تشخیص بدی در عکس زیر یک سرباز خود را استتار کرده است.

 

اگه تونستی سرباز و تو این عکس تشخیص بدی
 
استتار : اگه تونستی سرباز و تو این عکس تشخیص بدی
 
 
اگه تونستی سرباز و تو این عکس تشخیص بدی