پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار + عکس

کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار + عکس

کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار ، دانشمندان گونه ای از عنکبوتها را کشف نموده اند که از ماهی تغذیه می نمایند.هر چند عنکبوتها حشرات را شکار می کنند اما تحقیی در این خصوص نشان می دهد نوعی از عنکبوت ها که کنار اب زندگی می نمایند قادرند ماهی بزرگتر از خودشان را شکار نمایند.جزئیات این تحقیق در مجله علمی ” Plos Oneمنتشر شده است.

 

به گزارش پارس ناز مارتین نایفلر از دانشگاه باسل سوئیس به همراه برادلی پوسی از دانشگاه وسترن استرالیا شواهد و مدارکی را در خصوص اینوع عنکبوت ها جمع اوری نموده اند.تحقیقات ایشان نشان می دهد 5 خانواده از این عنکبوتها ماهیهای کوچک را در طبیعت شکار می نمایند و سه خانواده دیگر تحت شرایط ازمایشگاهی شکار ماهی نمودند.

 

 

این خانواده از عنکبوتها در گودالهای کم عمق رودخانه ها و مردابها ساکن می شوند و زندگی دو زیست دارند.برخی از انها قادر به شنا کردن و راه رفتن روی اب هستند.انها مجهز به نوعی انزیم سم عصبی هستند که قادر است طعمه را از پای دراورد هر چند شکار از انها بزرگتر و سنگینتر باشد.چنین عنکبوتهایی از سایر قاره ها بجز افریقا گزارش شده است.

 

 

اما از این گونه در امریکای شمالی مخصوصا در وتلندز ایالت فلوریدا بسیار گزارش شده است.به گزارش پارس ناز عنکبوت برای شکار پاهای عقب خود را به سنگ یا بوته ای مهار می نماید و با پاهای جلوش در کمین طعمه می نشیند.سپس ماهی را به خشکی حمل نموده و می خورد.این فرایند ممکن است چند ساعت بطول انجامد

کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار + عکس

کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار + عکس

 

 

 

 

منبع: دیلی خبر