جستجو در پارس ناز

این هم لیست مفسدان اقتصادی! -طنر

مجموعه : مطالب طنز
این هم لیست مفسدان اقتصادی! -طنر

این هم لیست مفسدان اقتصادی! -طنر, این هم لیست مفسدان اقتصادی،این لیست مفسدان اقتصادی هم شده یک جورهایی مثل ته جیب ما، هروقت به آن مراجعه می کنید چیزی توش پیدا نمی کنید!

 

خدا نیاورد روزی که دولت قبلی تبدیل به دولت بعدی بشود، جمله «لیست مفسدان اقتصادی را بگم؟» از یادگارهای آنها بود. هروقت گرانی کمر مردم را می شکست و دولت شان با کمبود شکسته بند مواجه می شد!

 

بلافاصله پای لیست مفسدان اقتصادی به میان می آمد تا یک جورهایی همه چیز از گردن آنها برداشته و به گردن عزیزان حوزه فساد اقتصادی بیفتد!

 

از جایی که دولت قبلی در حال حاضر کاری به کار ما ندارد و شرط فتوت این است که ما هم کاری به کار آنها نداشته باشیم، پس کاری به کار آنها نداریم و می رویم سراغ لیست مفسدان اقتصادی تا بفهمیم چرا این لیست همیشه خالی از اسم های رنگارنگ است:
این هم لیست مفسدان اقتصادی! -طنر– شاید کاغذ به اندازه کافی نیست که بتوان اسم همه این عزیزان را توی آن نوشت

 

و لذا مسئولان مربوطه به این دلیل که در حق کسی اجحاف نشود و اسمی از این سیاهه نیفتد لذا در راستای محقق شدن اصل عدالت، قید افشای اسم مفسدان را زده اند!

 

– شاید بودجه کافی برای استخدام کسی که سواد خواندن و نوشتن اسم اسامی مفسدان اقتصادی را داشته باشد نیست!

 

– خندیدن به اسم و فامیل آدم ها اصلا کار درستی نیست. شاید اسم و فامیل مفسدان اقتصادی باعث خنده مخاطب می شود.

 

– لیست مفسدان اقتصادی را لیست سیاه هم می نامند، شاید این لیست معرف شده، اما آنقدر سیاه است که ما نمی توانیم آن را بخوانیم!

 

– صدالبته سواد خواندن و نوشتن فقط مربوط به مدیران بالایی و میانی نمی شود؛ ما هم باید سواد داشته باشیم.

 

امکان دارد که لیست مفسدان اقتصادی منتشرشده اما ما سواد خواندن و نوشتن را نداریم لذا می توان برای رویت این لیست به نهضت سوادآموزی رفت و خواندن و نوشتن را در حد مطالعه لیست مفسدان اقتصادی آموخت.

 

 

منبع : khatkhati.ir