پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جدیدترین اس ام اس های روز درختکاری

مجموعه : اس ام اس جدید
جدیدترین اس ام اس های روز درختکاری

جدید ترین اس ام اس هاي روز درختکاری

 

 

 

دلم شکسته برایت شبیه پای درخت
شدم برای همیشه مـن آشنای درخت
گرفته حال و هوایم دراین شب تاریک
نشسته روی نگاهم خدا خدای درخت
روز درختکاری مبارک

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

درخت اسـت سرمایه ي اهل راست
بکارید درختی کـه گفته خداست
بود نعمتـــــــــــــی سایه ي دلپذیر
بکارید درختی کـه زر بهر ماست
فی البداهه منصور مقدم
روز درخت کاری رابه طبیعت دوستان تبریک عرض می نمایم

 

——————————————————————-

مثل درخت باشید
کـه در تهاجم پاییز هرچه بدهد،
روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

درخت زیباست
معلم بر تخته ي سیاه
با رنگی نزدیک بـه سپید
گفت کـه درخت زیباست
و بـه مـن بـه این می اندیشیدم کـه مـا درخت رابه دار کرده ایم
وبر پيکر پوسیده آن از زیبایی فراموش شده اش یاد می‌کنیم …

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

رسول اکرم «ص»:
هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند وی را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت.

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی اسـت !
اما مـن از درخت سخن گفتم زیرا کـه هر درخت بـه چشم مـن آیتی اسـت از معجزه ي کـه آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

اي درخت
کودکی از دست آفتاب
زیر پایت نشست
پرنده اي روی شاخه ات
آوازی خوش خواند
ولی تـو . . .
درخت ها کـه مثل پرنده ها نیستند کـه وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
درخت ها می‌مانند اما نمی‌توانند جنگل را نجات دهند . . .
مثل مـن کـه می‌مانم اما نمیتوانم تـو را نجات دهم !
مرا ببخش محبوب مـن کـه پرنده نیستم !

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

درخت دست خاک اسـت
و برده دستِ خودرا
برای شکر کردن
بـه سوی آسمان ها

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

درخت رابا قلب میکارند نه با دست !
برای همه ی قلبی آرزو میکنم …
پانزدهم ماه اسفند ، روز هدیه ي درخت بـه زمینِ پیر خجسته باد
دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی اسـت !
اما مـن از درخت سخن گفتم زیرا کـه هر درخت بـه چشم مـن آیتی اسـت از معجزه ي کـه آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک

 

——————————————————————-

تبریک روز درختکاری

 

زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
بیداری شکفته پس از شوکران مرگ
زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
زیر درفش صاعقه و تیشه ي
تگرگ
زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..