پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

درس عاشقی را از این زن باید آموخت + عکس

درس عاشقی را از این زن باید آموخت + عکس

درس عاشقی را از این زن باید آموخت , نقش همسران جانبازان هشت سال حماسه و دفاع در حیات این عزیزان، امری غیر قابل انکار و البته ستودنی است. محبت مادرانه در کنار عشق ورزی همسرانه چیزی است که لازمه وجود یک زن نمونه و کامل است و این امر بدون اغراق در وجود همسران جانبازان بویژه جانبازانی که نیاز به مراقبت ویژه و رسیدگی های خاص دارند، دیده می شود.

 
همسر جانباز قطع نخاعی ما “سید حسین آملی ” از همان دست بانوان نمونه ای است که سال ها زحمت پرستاری را به جان خریده و آرزویش دیدن لبخند رضایت همسرش است.

 

در طول انجام مناسک حج می شد جلوه هایی از زنانگی و عطوفت را در وجود همسران صادق و فداکار جانبازان قطع نخاعی دید که در انجام مناسک حج همسران خود نه تنها نهایت دقت را به کار برده اند بلکه اعمال خود را نیز به نحو احسن به انجام رسانده اند.

 
نمونه اش همین عکس ها که همسر یک جانباز قطع نخاعی در کنار همسرش دعا می خواند و حتی برای لحظه ای او را تنها نمی گذارد. شاید این مقبول ترین حجی است که دیده ایم.

درس عاشقی را از این زن باید آموخت + عکس

درس عاشقی را از این زن باید آموخت + عکس