پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کوچولوهای دوست داشتنی یوسف كرمی +عکس

کوچولوهای دوست داشتنی  یوسف كرمی +عکس

کوچولوهای دوست داشتنی  یوسف كرمی,یوسف كرمی كه افتخارات زیادی را برای كشورمان در عرصه های جهانی كسب كرده است، این عكس را در صفحه اجتماعی خود منتشر كرده و نوشته: “زندگی شیرین”.

کوچولوهای دوست داشتنی  یوسف كرمی +عکس