پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر تاسف بار از رفتار غیر انسانی مادر برای کنترل فرزند

تصاویر تاسف بار از رفتار غیر انسانی مادر برای کنترل فرزند

تصاویر تاسف بار از رفتار غیر انسانی مادر برای کنترل فرزند , در ششم اکتبر 2014 اتفاقی ناخوشایند در یکی از خیابانهای چین به وقوع پیوست که موجب دلخوری بسیاری از فعالان مدنی شد.زنی در حالی که سوار بر چرخ خود شده است فرزند 9 ساله را زنجیر به گردن بدنبال خود می کشد.

 

انتشار این تصاویر از سوی خانم وبلاگ نویس موجبات خشم عمومی را در بین شهروندان چینی سبب شد.خانم دائی مو لی مولی در وبلاگ خود می نویسد”امروز حوالی ساعت 11 نیمه شب هنگامی که داشتم از خیابان می گذشتم خانمی را دیدم که زنجیر به دور گردن فرزند 9 ساله خود انداخته و او را به دنبال دوچرخه خود می کشاند.دور گردنش اثار زخم مشاهده می شد”

 

از زمانی که این تصاویر در فضای مجازی چین دهان به دهان گشت پلیس شهر ژوهائی از خود واکنش نشان داد.پلیس در این باره می گوید فرزند 9 ساله به نام لی از خانه متواری می گردد و توسط نیروهای گارد بندری مشاهده شده و ایشان به پلیس گزارش می دهند.

 

نیروهای پلیس وی را به اداره اورده و به والدین پسر زنگ می زنند هنگامی که مادر بدنبال فرزند خود می اید و وی را به سمت خانه می برد فرزند از رفتن امتناع ورزیده و مادر زنجیری به دور گردن او انداخته تا وی دوباره فرار ننماید و او را مانند حیوان بدنبال خود می کشاند.

 

انتشار چنین خبری موجی از ناراحتی عمومی را در بین شهروندان چینی سبب شده است.این ناراحتی به حدی افزایش یافت که برخی از فعالان جامعه مدنی حاضر شدند برای حل مشکلات خانواده هوانگ موفنگ شانتو وارد عمل شوند.

تصاویر تاسف بار از رفتار غیر انسانی مادر برای کنترل فرزند

تصاویر تاسف بار از رفتار غیر انسانی مادر برای کنترل فرزند