پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

موشی که گربه ها را می ترساند دستگیر شد

موشی که گربه ها را می ترساند دستگیر شد

موش بزرگی که منجر به هراس گربه های محله در شهر «پلیموت» انگلستان شده بود شکار ماموران شهرداری شد.

 

 افزایش جمعیت موش ها در محله ای شمالی در شهر پلیموت به دلیل افزایش زباله مواجه شده بود که شکار آنان دیگر به دست گربه ها کارساز نبود.به گفته ساکنین این منطقه، وجود تعدادی موش بزرگ منجر به ترس گربه ها به حدی شده بود و آنان را در شکار موش ها بی تفاوت کرده بود.

 

یکی از این موش های بزرگ که اندازه یک گربه بالغ است پس از طعمه گذاری توسط مامورین شهرداری شکار شد و جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد. به گفته سخنگوی شهردار این شهر، موش سلامت انسان را به میزان قابل توجهی به دلیل انتشار بیماری هایی نظیر سالمونلا، بیماری ویل، اشریشیا کلی، انگل و سل خطر می اندازد که باید در مناطق مسکونی از بین بروند.

 

موشی که گربه ها را می ترساند دستگیر شد

موشی که گربه ها را می ترساند دستگیر شد