پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

بیشترین عمل زیبایی در این کشور انجام می شود

بیشترین عمل زیبایی در این کشور انجام می شود

بیشترین عمل زیبایی در این کشور انجام می شود در حالی که ما گمان می کردیم زنان و مردان ایران با بینی هایشان اینجا را به مرکز جراحی زیبایی در جهان تبدیل کرده اند؛ زنان یک کشور آسیایی دیگر گوی سبقت را از هموطنان ما ربوده اند. زنان کره ای خود را به تیغ جراحان این کشور می سپارند تا بیشتر بهتر به چشم بیایند؛ اما ظاهرا جراحان این کشور چنان این تیغ ها را می چرخانند که محصول کارشان برای مراجعه کنندگان دردسر درست می کند.

 

بنا بر این گزارش، زنان کره ای بعد از جراحی چنان تغییر می کنند که برای اثبات هویت خود نیازمند گواهی پزشکی هستند. پزشکان جراح باید بنویسند که این چهره جدید صاحب همان عکس و هویتی است که در شناسنامه، گواهینامه یا گذرنامه این زنان وجود دارد.در مجموع، زنان کره ای کشور خود را به پایتخت جراحی زیبایی جهان تبدیل کرده اند.

 

بیشترین عمل زیبایی در این کشور انجام می شود

بیشترین عمل زیبایی در این کشور انجام می شود

بیشترین عمل زیبایی در این کشور انجام می شود

 

 

منبع:روزگارنو