جستجو در پارس ناز

خانم مجری مژده لواسانی با مصاحبه اش جنجال به پا کرد

مجموعه : اخبار سینما
خانم مجری مژده لواسانی با مصاحبه اش جنجال به پا کرد

خانم مجری مژده لواسانی با مصاحبه اش جنجال به پا کرد مژده لواسانی مجری جوان برنامه ” کافه سوال ” در مصاحبه با همشهری جوان گفته بود: نکته این است که جامعه ما الان این میزان جسارت را برنمی تابد. دوره رضا رشیدپور و فرزاد حسنی و … تمام شده. احتمالا به خاطر حاشیه هایی بود که بعد از آن دوران به وجود آمد.

خانم مجری مژده لواسانی با مصاحبه اش جنجال به پا کرد

شما الان تصور کنید که «کوله پشتی» با آن شرایط ساخته شود یا برنامه های رضا رشیدپور با آن شرایط. به شما تضمین می دهم دیگر اتفاقات آن دوره تکرار نمی شود. حتی این دوستان هم که به تلویزیون برگشته اند، دیگر آنها نیستند.

خانم مجری مژده لواسانی با مصاحبه اش جنجال به پا کرد

این مسئله واکنش سریع ” رضا رشیدپور ” مجری تلویزیون که مدت ها ممنوع التصویر بود را در پی داشت به طوریکه خیلی سریع و صریح با انتشار متن زیر در اینستاگرامش پاسخ خانم مجری جوان و مشهور تلویزیون را داد.

 

 

 

جام جم