پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کنسل راست کلیک

کنسل راست کلیک

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr ent version\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع DWORD بسازید و اسم آن را NoViewContextMenu را به آن بدهید با دادن مقدار صفر به این متغیر منوی مزبور را از کار میندازید و با دادن مقدار 1 به آن دوباره آن را به کار می اندازید . از رجیستری خارج شوید و ویندوز خود را از نو بوت کنید