پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آداب مهمانی رفتن

آداب مهمانی رفتن

میهمانی ها معمولا به دو بخش عمده روز و شب تقسیم میشوند.که هر کدام چندین نوع میهمانی را تعریف میکند.

میهمانی های روز

۱. صبحانه :

این نوع میهمانی بیشتر در فضای آزاد ما بین ساعت ۶.۳۰تا ۸.۳۰ برگزار میشود و حدود یک ساعت تا یکساعت و نیم زمان میبرد.

۲. نهار :

یکی از محترمانه ترین و رسمی ترین نوع میهمانی که مابین ساعت ۱۲ الی ۱۵ برگزار میشود و حدود یکساعت و نیم طول میکشد.

۳.برابکیو :

ابن مدل میهمانی در فضای ازاد مثل باغچه، حیاط، بالکن و یا باغ برگزار میشود . غدا درحضور میهمان به روی منقلهای پایه بلند یا سکوهای مخصوص این کار اماده میشود .

البته نا گفته نباشد این مهمانی روزوشب نمی شناسد.

میهمانی های شب

۱. عصرانه :

این میهمان یبیشتر برای آشنایی دو نفر برگزار میشود که مابین ساعت ۱۶.۳۰ الی ۱۸ برگزار میشود و مابین ۴۵ دقیقیه تا یک ساعت انجام میشود.و بیشتر در کافی شاپ صدف با خوردن یک بستنی یا قهوه مخصوص صدف برگزار میشود.

۲ کوکتل پارتی یا (برک ):

این میهمانی تنها میهمانی میباشد که به صورت کاملا ایستاده برگزار میشود و بیشتر به منظور اشنایی یک گروه با هم یا به مناسبت افتتاح جشنواره یامحلی بر پا میشود. بین ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار میشود .

۳. شام :

مرسوم ترین نوع میهمانی بین ۲۰ تا ۲۱.۳۰ برگزار میشود و حدود ۲ ساعت طول میکشد .

مراسمات بالا با یک نگاه کلی از نوع میهمانی ها مرسوم میباشد که هر کدام برای خود نیز چندین مدل سرو و پذرایی را در خودد جای داده است که در بخش های دیگر توضیح خواهم داد.