پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ورزش جهت تقویت رحم

ورزش جهت تقویت رحم

این ورزش عضلات نگهدارنده مثانه، رحم و روده ها را تقویت می کند.

با تقویت این عضلات در زمان بارداری، شما توانایی کنترل عضلات در هنگام زایمان را دارید.

برای انجام این ورزش، مثل حالتی باشید که می خواهید جریان ادرار را متوقف کنید و یا سعی کنید گازی از شما دفع نشود. هنگامی که این عمل را انجام دهید، عضلات کف لگن را منقبض می کنید.

هنگامی که این ورزش را انجام می دهید، سعی کنید که عضلات پا، باسن و شکم خود را حرکت ندهید.

هر زمانی که عضلات کف لگن را منقبض می کنید، به آرامی تا 5 شماره آن را نگه دارید و سپس شل کنید. این حرکت را 10 بار انجام دهید.

زنان باردار می توانند این ورزش را پنج بار در روز انجام دهند