پارس ناز پورتال

قاصدک 24

میزان مصرف انواع گوشت در کشور

مجموعه : مجله خبری روز
میزان مصرف انواع گوشت در کشور

مصرف گوشت مخصوصا گوشت قرمز اگرچه دارای ضررهای برای سلامت است اما مصرف مقداری از آن برای یک تغذیه مناسب ضروری است.

هادی معیری نژاد- اینروزها همزمان با افزایش بی سابقه قیمت انواع گوشت در کشور خوردن آن برای بسیاری آرزو شده و به طور حتم تاثیر به سزایی در سرانه مصرف آن در سال جاری خواهد گذاشت.
گرچه توصیه های سلامت بر پرهیز از مصرف بالای گوشت است اما نخوردن به دلیل گرانی موضوع دیگریست که اتفاقا سلامت ایرانیان مخصوصا کودکان طبقات محروم جامعه را تهدید می کند
در حال حاضر و بر طبق آمار سال گذشته مصرف گوشت ایرانیان به قرار زیر است.( البته فعلا!)
 
گوشت
   
10 الی 12 کیلوگرم
مرغ
   
25.3 کیلوگرم
ماهی
   
6 کیلوگرم
جمع
   
41 الی 43 کیلوگرم

 

مصرف کم ماهی که 10 کیلوگرم از میانگین جهانی کمتر است و مصرف انتقالی از گوشت به سمت مرغ از نکات این جدول است.
بسیاری از ایرانیان در مناطق مرکزی حتی از خوردن ماهی ابا دارند و بسیاری از بوی آن خوششان نمی آید .اما با گسترش ماهی های پرورشی در بسیاری از استانها فرهنگ مصرف ماهی در حال پیشرفت است که البته قیمت گوشت قرمز نیز در پیشبرد فرهنگ موثر بوده است.
اما گوشتخوارترین مردم دنیا و محرومترین کشورها کدا مها هستند.معمولا آمریکایی را به مصرف گوشت قرمز می شناسند که البته رتبه دوم را در اختیار دارند ولی مردم لوکزامبورک که البته از مرفه ترین جوامع اروپایی هم هستند فعلا رتبه یک را دارند.