پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آرام و راحت غذا بخورید

آرام و راحت غذا بخورید

در توصیه های بهداشتی همیشه به خوردن غذا با آرامش و درست جویدن آن اشاره شده است.آرام خوردن غذا باعث می شود تا هضم غذا از دهان آغاز شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ غذا خوردن در محیط آرام باعث می شود که فرد از طعم آن لذت بیشتری ببرد و به تبع آن دستگاه گوارش نیز فرصت کافی برای پذیرش غذا برای هضم و جذب را داشته باشد.


از آن جا که بخشی از مرحله هضم غذا، هضم مکانیکی آن است جویدن کامل غذا باعث می شود غذا به تکه های کوچکی خرد شود و آنزیم های گوارشی بر روی آن اثر بهتری بگذارد و هضم و جذب آن آسان تر انجام شود. هرچه شما غذا را بیشتر بجوید، طعم و بوی آن را بهتر احساس می کنید و در ادامه جویدن باعث فعال شدن گیرنده های انتقال دهنده پیام در مرحله هضم می شود.