پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تبدیل تحریمها

مجموعه : مجله خبری روز
تبدیل تحریمها

علی لاریجانی در دیدار با رؤسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: اگر بخواهیم تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم، باید به تولید و اشتغال توجه داشته باشیم و با این روش می توانیم جلوی تورم را هم بگیریم.

وی اضافه کرد: تنها با افزایش تولیدات ملی می توانیم در صحنه بین المللی تغییراتی ایجاد کنیم و اگر مراوده اقتصادی با کشورهای خارجی ما را نیازمند آنها کند از سنت فکری اسلامی فاصله گرفته ایم.
وی تصریح کرد: اهداف عالی اسلام بدون داشتن اقتصاد سالم ممکن نیست و تحقق این اقتصاد به تحرک و پویایی بستگی دارد.

لاریجانی با تاکید بر این که کارخانه ها و کارگاههای تولیدی اهمیت زیادی در رشد اقتصاد دارند، اظهار داشت: باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا با دادن تسهیلات روند تولید توسعه پیدا کند.
وی افزود: آرامش روانی کارگران حائز اهمیت است و برای این آرامش، لازم است که به قراردادهای این قشر توجه ویژه ای داشت.