پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختر شایسته اروپا – آسیا انتخاب شد..!

دختر شایسته اروپا – آسیا انتخاب شد..!

رکیه اخیرا میزبان یک مسابقه زیبایی بین المللی به نام دختر شایسته اوراسیا 2011 بود که شرکت کنندگان از زیباترین دختران سراسر قاره آسیا و بخشی از اروپا در آن شرکت داشتند.
 
در این رقابت ها نماینده قزاقستان یعنی اینسا نازاروا به عنوان دختر شایسته اوراسیا در ال 2011 انتخاب شد.