پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مشکلات مردان در بارداری

مشکلات مردان در بارداری

انسدادها

درصد كمی از مردان با مشكل انسداد در مجاری دافع خود مواجه اند كه مانع رسیدن اسپرم به مایع منی آنها می‌شود. اگر لوله منی یا مجاری بیضوی شما مسدود یا آسیب دیده‌است، مانع رسیدن اسپرم به تخمهای همسر شما می شود. عفونت، جراحت، نقصهای مادرزادی، یا وازكتومی ممكن است باعث این انسدادها باشند.


• علایم احتمالی: هیچ
• راه حلهای ممكن: جراحی جهت ترمیم انسداد یا عمل وازكتومی برعكس
• میزان موفقیت: بسته به مشكل و نوع جراحی بكار رفته جهت درمان، از 50 تا 90 درصد مردان بعد از جراحی اسپرم بیشتری در منی خود دارند. حدود 20 تا 65 درصد زوجها توانستند با مقاربت یا روش لقاح مصنوعی آزمایشگاهی (IVF)  یا تزریق اینتراسیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) بچه‌دار شوند.

واریكوسل

واریكوسل (گشادشدن رگها، شبیه واریكوسِ بیضه‌ها) دمای بیضه‌ها را بالا می‌برد كه بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد.
• علایم احتمالی: هیچ (مشكل حین معاینه بدنی قابل تشخیص است).
• راه حل‌های ممكن: جراحی جهت رفع نقص واریكوسل
• میزان موفقیت: تا 43 درصد مردان قادر به باردار كردن همسر خود طی یك سال بعد از جراحی بودند، و تا 69 درصد طی دو سال.

اسپرم نامنظم

اگر اسپرم ندارید یا اسپرمتان كم است، جهندگی اسپرم كم (توانایی فَوران آن) یا شكل اسپرمها غیرعادی است، اسپرمتان به تنهایی قادر به باردار كردن تخمهای  همسرتان نخواهد بود.
• علایم احتمالی: هیچ


• راه حل های ممكن: داروهای باروری، تلقیح مصنوعی  با اسپرم خودتان به شرطی كه تعداد، شكل و جهندگی آن خیلی غیرطبیعی نباشد؛ یا تزریق اینتراسیتوپلاسمی اسپرم (ICSI).
• میزان موفقیت: داروهای بارداری افزایش دهنده تعداد تخمها به همراه روش تلقیح مصنوعی، میزان موفقیت را در هر نوبت به 8 تا 17 درصد می‌رساند. با روش ICSI درصد موفقیت به 30 درصد می‌رسد.

حساسیت اسپرمی

ممكن است بدن شما پادتن هایی ترشح كند كه اسپرم را از بین می‌برند، كه معمولا بعد از وازكتومی، پیچش بیضوی (یعنی وقتی بیضه ها داخل كیسه بیضه پیخ می‌خورند)، عفونت یا تروما اتفاق می‌افتد.
• علایم احتمالی: هیچ


• راه حل های ممكن: تلقیح مصنوعی، تكنولوژی های نوین در درمان ناباروری (ART)، یا تزریق اینتراسیتوپلاسمی اسپرم (ICSI). (داروهای استروئیدی مثل پردینسون هم گاه برای محدود كردن پادتنهای اسپرم استفاده می‌شوند اما پزشكان به خاطر عوارض جانبی انها را توصیه نمی‌كنند).
• میزان موفقیت: داروهای باروری جهت افزایش مقدار تولید تخمها به همراه روش تلقیح مصنوعی، درصد موفقیت را به 8 تا 17 درصد در هر نوبت می‌رسانند. درصد موفقیت با روش ICSI به حدود 30 درصد در هر نوبت می‌رسد.

مشكلات غیرقابل توجیه باروری

اگر پزشك نتواند دلیل مشكل بارداری شما را پیدا كند، مورد شما را «مشكل غیرقابل توجیه باروری» تشخیص می‌دهد. بعضی متخصصان فكر می‌كنند سموم محیطی می‌توانند عامل تاثیرگذار باشند اما رابطه مستقیمی بین باروری و این مشكلات هنوز به تاییر نرسیده است.
• علایم احتمالی: هیچ


• راه حل های ممكن: داروهای باروری همراه با روش تلقیح مصنوعی یا تكنولوژی های نوین در درمان ناباروری (ART) مثل لقاح مصنوعی آزمایشگاهی (IVF)
• میزان موفقیت: داروهای باروری جهت افزایش مقدار تولید تخمها همراه با روش تلقیح مصنوعی ، درصد موفقیت را به 8 تا 17 درصد در هر نوبت می‌رسانند. حدود 20 تا 40 درصد در هر نوبت منجر به بارداری با روش IVF می‌شوند. بعد از سه سال درمان، احتمال آن كه زوج بچه دار شوند هرسال بین 20 تا 25 درصد كمتر می‌شود.

مشكلات بارداری مركب

یك زوج وقتی دچار مشكلات بارداری مركب می‌شوند كه هم مرد و هم زن مشكل باروری داشته باشند.
• علایم احتمالی: بسته به علل آن متغیر است
• راه حل های ممكن: بسته به علل آن روش درمان متفاوت است
• میزان موفقیت: بسته به علل آن درصد موفقیت متغیر است