پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ساعت کار زیاد باعث کوچک بودن نوزاد میشود

ساعت کار زیاد باعث کوچک بودن نوزاد میشود

این تحقیقات حاكی است: زنان بارداری كه بیش از 25 ساعت در هفته كار می كنند، بیشتر در معرض زایمان كودكان با جثه كوچك قرار دارند.

محققان دانشگاه مدیكال سنتر شهر روتردام دریافتند: بین مدت كار زنان باردار و جثه نوزادان آنها ارتباط وجود دارد.

این محققان گفتند: زنان بارداری كه اكثرا به طور اكثرا ایستاده كار می كنند – نظیر معلم ها یا فروشنده ها- بیشتر در معرض زایمان كودكان كم جثه قرار دارند.

برپایه این گزارش، یك تفسیر این است كه مشاغل نیازمند فعالیت بیشتر بدنی ممكن است باعث شود كه خون كمتری به سمت جفت جریان داشته باشد و در نتیجه مقدار مواد غذایی و اكسیژن كمتری به جنین برسد .

محققان علت این امر را نیافته اند كه چرا زنانی كه ساعات طولانی در شغل های دفتری كار می كنند از همین تاثیر رنج می برند اما آنها فكر می كنند كه استرس روانی در این زمینه نقش داشته باشد.

این تحقیقات از 4680 زن در هفته سی ام بارداری صورت گرفت و از هریك از آنها درباره ساعات كار هفتگی و مدت زمانی كه سرپا هستند، سوال شد.

این تحقیقات نشان داد: زنانی كه بیش از 50 ساعت در هفته كار می كنند، نوزادانی بدنیا می آورند كه وزن آنها از وزن میانگین بین 148 تا 198 گرم كمتر است.

همین نتایج نیز درخصوص زنانی بدست آمد كه طولانی ترین زمان را در شغل خود در دوره بارداری سرپا بودند.

دكتر جنی مایرز از دانشگاه منچستر گفت: آثار قابل مشاهده (در جریان تحقیقات) به اندازه كافی بزرگ نیست كه تعداد تولد كودكان با جثه كم به طور چشمگیری افزایش یابد.