جستجو در پارس ناز

نحوه ی لکه گیری در خیاطی

مجموعه : مدل لباس جدید
نحوه ی لکه گیری در خیاطی

لکه سیاه سرب یا لکه کاغذهای عکس برگردان

پارچه سفید پنبه ای یا کتانی: لکه را در محلول اتر قرار داده و پس از آغشته شدن با آبو صابون بشویید.
پارچه رنگی پنبه ای یا کتانی: شبیه به روش پارچه ای پنبه ای سفید
پارچه رنگی ابریشمی و پشمی: شبیه به روش پارچه ای پنبه ای سفید
پارچه الیاف مصنوعی: شبیه به روش پارچه ای پنبه ای سفید

لکه روغن .رنگ و لاک و الکل:

پارچه های سفید پنبه ای یا کتانی : 1- لکه را با محلول تریپتین آغشته نموده سپس با آب و صابون بشویید.
2- لکه را با متانول آغشته نموده وسپس با آب و صابون بشویید.
3- لکه را با اسفنج آغشته به الکل و بنزین با نسبت های 1+1 بمالید و سپس باآب و صابون بشویید.
پارچه های رنگی پنبه ای یا کتانی: لکه را باحلال نفتی یا تریپتین آغشته نموده سپس با آب و صابون بشویید.
پارچه های رنگی ابریشمی و پشمی: شبیه به روش پارچه پنبه ای رنگی
پارچه الیاف مصنوعی: شبیه به روش پارچه پنبه ای رنگی

لکه عرق:

پارچه های سفید پنبه ای یا کتانی :
1- در آب سرد فروبرده
2- با محلول آمونیاک رقیق شده بشویید
3- لکه را بعد از خیس کردن در مقابل نو رخورشید قرار دهید تا بیرنگ شود این عمل را تکرار کنید تا عرق کاملا خارج شود.
4- با ژاول بشویید
پارچه های رنگی پنبه ای یا کتانی:
1- برای رنگهای با ثبات همان روش پارچه های پنبه ای سفید
2- برای رنگهای غیر ثبات در محلول آمونیاک رقیق آغشته نمایید سپس با محلول رقیق شده آب اکسیژنه شسته و سپس با محلول هیپو سولفیت سدیم بشویید
پارچه های رنگی ابریشمی و پشمی:
شبیه به روش پارچه پنبه ای سفید
پارچه الیاف مصنوعی:
شبیه به روش پارچه پنبه ای سفید

لکه عطر

پارچه های سفید پنبه ای یا کتانی :
لکه را با اتانول آغشته نمایید سپس با اکسیژنه بشویید.
پارچه های رنگی پنبه ای یا کتانی:
شبیه به روش پارچه پنبه ای سفید
پارچه های رنگی ابریشمی و پشمی:
شبیه به روش پارچه پنبه ای سفید
پارچه الیاف مصنوعی:
شبیه به روش پارچه پنبه ای سفید

سبزی:


اگر لکه گیاهان و کلروفیل تازه باشد، محلول آب و الکل و یا آب واتر بکار ببریدو اگر کهنه باشد باید "پربرات دو سود" یا آب اکسیژنه و یا آمونیاک مصرف کرد.
لکه های کلروفیل و گیاهان را همچنین میتوان با هیدروسولفیت دو سوداز بین برد بدین طریق که 5 گرم از آن را در 100 گرم آب مخلوط کرده بروی لکه مالش میدهند.

توتون: لکه روی پارچه نخی و کتانی سفید را بوسیله اسفنج با آب سرد شسته سپس گلیسیرین را به آن بزنید و نیم ساعت بگذارید بعد با آب و صابون بشویید.
روی پارچه رنگی قابل شستشو،بوسیله اسفنج یا الکل صنعتی بشویید.